Usługi

ochrona przeciwpożarowa

PROGRAMY SZKOLENIOWE INSTRUKTORÓW

Serwis sprzętu pożarniczego i ratowniczego

  • Przeglądy ratowniczych narzędzi hydraulicznych;
  • Przeglądy ratowniczego sprzętu pneumatycznego;
  • Przeglądy ratowniczego sprzętu silnikowego w tym: agregaty prądotwórcze, motopompy, piły, pompy;
  • Naprawy w/w sprzętu;
  • Sporządzanie ekspertyz;
  • Kapitalne remonty i karosacje samochodów pożarniczych;

Doradztwo w zakresie odpowiedniego dopasowania sprzętu do potrzeb.
Serwis narzędzi hydraulicznych WEBER HYDRAULIK, LUKAS GMBH.
Serwis narzędzi pneumatycznych SAVA, VETTER
Serwis sprężarek do ładowania butli 200/300 bar
Serdecznie zachęcamy do współpracy z nami!

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Organizacja próbnej ewakuacji

Organizujemy i przeprowadzamy próbną ewakuację osób z budynku. Próbna ewakuacja wymagana jest przepisami obejmującymi właścicieli i zarządców obiektów, w których ilość stałych użytkowników przekracza 50 osób.

Próbna ewakuacja organizowana jest zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Instrukcje

Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Szkolenia

Przeprowadzamy okresowe i specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Opinie przeciwpożarowe

Opracowywanie opinii pożarowych obiektów budowlanych.

Kontrole przedodbiorowe

Realizujemy kontrolę przedodbiorowe nowo powstałych obiektów.

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i pożarowymi

Zajmujemy się wyposażeniem obiektów w znaki ewakuacyjne oraz instrukcje i znaki pożarowe, zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Badanie hydrantów

Przeprowadzamy badania wydajności i ciśnienia sieci i instalacji hydrantowych, zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego

Dokonujemy przeglądu, legalizacji i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach, zgodnie z Roz. MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

FUH BA SYSTEM

ul. Leszczynowa 10F 80-175 Gdańsk

Współrzędne GPS:

54° 20' 18.5" N
18° 33' 30.8" E

+48 (58) 344 06 72

+48 (58) 743 06 07

FAX +48 (58) 739 65 60